Regulamin Dream Skin

Realizacja zamówień odbywa się według poniższego regulaminu.

Złożenie zamówienia oznacza każdorazowo akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w regulaminie reguł.

Realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie sklepu.

W nietypowym sytuacjach Dream Skin zastrzega sobie prawo do późniejszej realizacji zamówienia - ale po uprzednim uzgodnieniu tego z klientem.

Okres oczekiwania na wpłatę wynosi 3 dni robocze.

Z oferty Dream Skin może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie uwzględniają kosztów wysyłki i pakowania.

Koszty przesyłki zawsze pokrywa nabywca.

Dream Skin zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Jedyną formą płatności jest przedpłata na konto bankowe, za pobraniem pocztowym lub za pomocą systemu płatności elektronicznej.

Dream Skin zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Klient nie może anulować złożonego zamówienia.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego na stronie www.dreamskin.pl. 
Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany.
 Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi (koszty te pokrywa Kupujący).

Do każdego zamówienia dołączony jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Reklamacje można składać pod adresem: Dream Skin Sp. z o.o. skr. poczt. 52, Topolowa 2, 05-515 MysiadłoW sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Dream Skin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składajacy zamówienie w sklepie zobowiazani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o niedokonywanie zakupów.

Nasze strony używają cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
x